goedkope websites

Voorwaarden

SVwebdesign is onderdeel van SVwebservices, u leest daarom in de voorwaarden SVwebservices i.p.v. SVwebdesign.

1. Uitvoering:

Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijke opdracht of per email. U verklaart zich daarmee akkoord met onze werkwijze en de algemene voorwaarden zoals die vermeld staan op deze site. U dient een een opdracht te bevestigen dit kan door ons voorstel voor de uiteindelijk indeling die u per email van ons ontvangt, voor akkoord te retourneren.

2. Offertes

Wij werken in principe niet met offertes aangezien wij vaste prijzen hanteren. Een uitzondering daarop vormen websites die moeten worden bestuurd door een database of wanneer u speciale wensen heeft.

3. Aanbetalingen

U zult begrijpen dat ook in het maken van een eerste opzet van een website de nodige werkuren gaan zitten. Vandaar dat wij voor de uitvoering van deze werkzaamheden een voorschot vragen van 100 euro (excl. BTW). Wanneer u besluit om de website bij ons te laten maken wordt dit bedrag van de eindfactuur afgetrokken. Wanneer u besluit om de website niet te nemen dient dit bedrag als vergoeding van onze tijd, restitutie van dit bedrag is niet mogelijk.
De prijzen zoals ze op deze website staan gelden wanneer de benodigde teksten en foto’s correct digitaal worden aangeleverd. Wanneer teksten moeten worden geredigeerd of er foto’s moeten worden ingescand wordt er een meerprijs berekend. Het aantal ontwerpen of wijzigingen daarin moet wel in het redelijke blijven voor de restitutie van de 100 euro, indien dit meer werk is dan gangbaar vervalt de restitutie.

4. Aansprakelijkheid

SVwebservices aanvaard geen aansprakelijkheid voor het vergoeden van schadeclaims indien later blijkt dat u materiaal heeft ingestuurd waarop copyrights van derden op rusten en ook niet voor problemen die voortkomen uit problemen bij de server waar uw site wordt gehost.

5. Eigendom

Het is niet toegestaan om het ontwerp of onderdelen daarvan weg te geven of te verkopen aan derden. Het overnemen van teksten en plaatjes van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Indien u gebruik maat van ons eigen beheersysteem is het beheersysteem eigendom van SVwebservices zolang u uw website bij ons onderbrengt kunt u daar gratis gebruik van maken. Dit geldt niet voor websites die gemaakt zijn met wordpress.

Privacy verklaring

SVwebservices bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan SVwebservices worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van SVwebservices voor het uitvoeren van een overeenkomst.
Klik hier voor onze privacy verklaring

Algemene voorwaarden

klik hier voor onze algemene voorwaarden

algemene voorwaardenKlik op het icoontje hiernaast om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.