goedkope websites

Privacy Statement SVwebservices

SVwebdesign is onderdeel van SVwebservices.
Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
SVwebservices
Brouwerstraat 10
4306 BE Nieuwerkerk
Kamer van Koophandel: 20167146

Privacybeleid
Wij, als SVwebservices zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.
Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van SVwebservices.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en inloggegevens van uw webhostingpakketten.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te verwerken.
Doeleinden:
• Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken alsook het uitvoeren van de overeenkomst.
• Verwerken van persoonsgegevens van klanten teneinde de (financiële) administratie te voeren.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is het webhostingbedrijf waar wij mee samenwerken.

Bewaringstermijn
SVwebservices bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
Hiervoor dient u contact op te nemen met SVwebservices, onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft SVwebservices beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze cliënten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. SVwebservices heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Cookies
SVwebservices kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.
SVwebservices gebruikt momenteel geen cookies.

Internetsites van derden
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.